Monday-Friday 09:00–21:00
time in Vladivostok: 20:56

ORGANIZATION OF TRANSSHIPMENT OF OVERSIZED GENERAL CARGO FOR "DVIZHENIE" LLC

Category:
HANDLING OPERATIONS
back to the list of projects
back to the list of projects
click on photo to enlarge
back to the list of projects

Coordination with the port of unloading of the cargo transshipment sent on CIF terms.